logo

Vitajte!

Je veľmi dôležité vybrať si správnu fakultu

Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove je veľmi úspešnou TOP inštitúciou, o čom svedčí aj hodnotenie nezávislej ratingovej agentúry ARRA, podľa ktorej sme sa v roku 2015 opätovne umiestnili na 1. mieste na Slovensku (2014 - 1.miesto, 2013 -2.miesto, 2012 – 1.miesto, 2011 – 2.miesto).

Kvalitu fakulty potvrdila komplexná akreditácia , ktorá všetkým našim úspešným študentom garantuje istotu získania akademického titulu v danom študijnom programe. Akreditácia zároveň konštatovala špičkovú medzinárodnú kvalitu v oblasti ekológie a geografie a uznávanú medzinárodnú kvalitu v biológii a pedagogických vedách.

Interdisciplinárna spolupráca humanitných a prírodovedných pracovísk odráža najnovšie trendy vo vývoji vzdelávania a výskumu, čo umožňuje študentom rozsiahlu kombináciu študijných programov podľa vlastného výberu.

Fakulta je vybavená modernými učebňami, špičkovými laboratóriami, k dispozíícii je rozsiahly športový areál a bohatý spoločenský život (festivaly, plesy, sympóziá, či katedrovice).

28 Programov štúdia
233 Odborných učební
128 Kombinácií odborov
8 Rôznych titulov
10747 Úspešných absolventov

Bude ťa zaujímať

Prečo by si si mal vybrať práve našu fakultu?

PREČO TOPfakulta

Fakulta má vynikajúcu výskumnú infraštruktúru. Študenti majú možnosť pracovať so špičkovými prístrojmi v moderných laboratóriách.

Prihláška

AKTIVITY

Univerzitná knižnica so študovňou, športové kluby a oddiely, študijné a výskumné pobyty v zahraničí, zahraničné jazykové kurzy, odborné stáže, zahraničné exkurzie.

Mimoškolské aktivity

DOSTUPNOSŤ

Prešovská univerzita sa nachádza len 2 zastávky MHD (http://dpmp.sk) od železničnej a autobusovej stanice v Prešove (4min), 10min chôdze od železničnej stanice Prešov-mesto.

Cestovné Poriadky

KAMPUS

Kampus univerzity sa nachádza v pokojnej časti Prešova pri rieke Torysa, cca 10 minút chôdze do centra mesta. Internáty Prešovskej univerzity sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti školy.

Zobraz na mape